Pàgines

dimecres, 4 de juliol del 2012

Activitats d'estiu al parc natural


Des de l'any 2009 el Parc Natural del Delta de l’Ebre disposa d’un Programa divulgatiu i educatiu,dirigit a difondre els valors naturals i culturals del Delta.
Aquest estiu i dintre del marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible promoguda per la Federació Europarc el parc ofereix un Programa Divulgatiu gratuït per la temporada d’estiu, amb l’objectiu que la població local i visitants puguin gaudir de les activitats gratuïtes de descoberta del Delta.

Com a novetat, aquest any s'inclou la visita als Ullals de Baltassar, un espai obert i habilitat recentment per poder gaudir d'alguns ullals que fins a hores d'ara eren inaccesibles.

A continuació detallo els dies i visites als diferents indrets del parc.

VIU L'ESTIU! 2012 RESUM CALENDARI JULIOL, AGOST I SETEMBRE

ECOMUSEU (juliol) dia7, dia17, dia17F, dia26, dia26A (agost)dia4, dia4F, dia14, dia14A (setembre) dia8, dia20.

CASA DE FUSTA (juliol) dia21 i 21A ,dia31 i 31F (Tots a peu) (Agost) dia2 i 2F(A peu), dia21 i 21A (Bici) (setembre) dia4 (A peu), dia22 (Bici).

RIU DESEMBOCADURA(juliol) dia5, dia10 (A peu), dia24 (Bici), (agost)dia9 (Bici), dia25 (A peu), (setembre)dia6 (A peu), dia15 (Bici).

OLLES (juliol)dia19 (Bici) dia11, dia30 (Bici), (agost) dia1 (Bici)

CENTRE INTERPRETACIÓ BARRAQUES I MIGJORN (juliol) dia12, dia28 (Cotxe), (agost) dia23 (Cotxe), (setembre) dia13, dia27 (Cotxe).
FANGAR (agost) dia18, dia28 (Cotxe i a peu), (setembre) dia18, dia29 (Cotxe i a peu).

MIGJORN/ALFACADA (juliol)dia14 (Bici), (agost)dia16 (Bici).

CAMÍ DE SIRGA AMPOSTA

Bici (agost) dia7 (Bici) (setembre) dia25 (Bici).
ULLALS (juliol)dia3 (Bici) (setembre) dia11 (Bici).

F= Activitat pel matí català i castellà i en francès per la tarda de 17,00 a 19,00 h
A= Activitat pel matí català i castellà i en anglès per la tarda de 17,00 h a 19,00 h

Per saber l'hora, lloc de sortida, reservar plaça i consells per a realitzar-les heu de trucar a l'Ecomuseu 977 48 96 79 o al punt d'informació de la Casa de Fusta, 977 26 10 22.