Pàgines

divendres, 21 de desembre del 2007

El Tresmall


El tresmall és un ormeig de pesca format per tres xarxes superposades i de diferent trama. D’esta manera el peix passa la primera xarxa i es queda enganxat entre la segona i la tercera. De mides molt variables, s’empra principalment al mar i a les basses i es capturen espècies molt diverses: llissals, carpes, llobarros, moixarres…

dimarts, 18 de desembre del 2007

El rall


Es un ormeig de pesca de forma semiesfèrica format per una xarxa de malla de dimensions variables.El pescador ha de ser capaç de tirar el rall i formar la
figura d’un cercle que, al submergir-se pel pes de la plomada, atrapa els peixos situats en aquella zona. És un art de pesca no selectiu, emprat als canals i desaigües amb poca fondària d’aigua i amb el que es capturen principalment, carpes, llissals i llobarros.

dimecres, 12 de desembre del 2007

El Gamber


Aquest enginy semicircular de fusta, revestit d’una xarxa, s’utilitzava originalment, com el seu nom indica, per capturar gambes, tot i que també s’empra per pescar altres espècies, com ara burrets, joells,anguiles, llissals, etc. Molt estès entre els pescadors a peu, s’arrossega pel fons del mar, dels canals o de les sèquies atrapant els peixos amb la seua bossa.

dilluns, 10 de desembre del 2007

El BussoEs cala principalment a les vores del riu i en alguns canals que connecten les basses amb el mar i s’utilitza per capturar l’angula.
Les anguiles es reproduixen al mar dels Sargassos, a l’Atlàntic Nord. Les larves migren cap a Europa aprofitant els corrents oceànics. Atretes per les aigües dolces continentals, remunten els rius agrupades en bancs en forma de cordó i és en este moment quan se les captura. La campanya de pesca al Delta s’inicia el 20 d’octubre i acaba el 10 de març i hi ha 340 punts autoritzats.

dimarts, 4 de desembre del 2007

Arts de pesca tradicionals


La riquesa i varietat de peixos al Delta ha fet que, ja d’antic, la pesca sigue una important activitat econòmica i un recurs vital per a moltes famílies.
Independentment dels tres punts de pesca comercials existents actualment a la zona – la Ràpita i l’Ampolla, a cada extrem del Delta, i el port de Deltebre, a l’interior– i de la pesca professional que es duu a terme a les basses de les Olles, el Canal Vell, la Tancada i l’Encanyissada (regulada per la Confradia de pescadors de Sant de Pere), hi ha hagut un altre aprofitament o pesca tradicional que es remunta als primers pobladors de la zona. Les famílies amb menys recursos havien de complementar la seua activitat laboral amb la caça i la pesca per poder subsistir. Moltes vegades se tractava d’una activitat furtiva, de nit o de matinada, i emprant arts de pesca que eren fabricats, millorats, perfeccionats i reparats per ells mateixos. Algun d’estos ormejos que han persistit fins avui en dia són els que detallarem aquesta setmana i la vinent, com poden ser el tresmall, el busso, el rall, el ganguil, etc.