Pàgines

diumenge, 18 de maig de 2008

Nou cartutxo ecològic


La póxima temporada els caçadors del Delta de l'Ebre, i segons membres de la junta directiva de caça de les Terres de l'Ebre, provaran els prototips de cartutxos ecològics patentats i fabricats per la Reial Federació de caça Espanyola.

Al delta de l'Ebre i l'any 2004 es va prohibir tirar amb cartutxos de plom, per tant, i un cop es va substituir aquest material es va passar al perdigó d'acer, perdigó que s'utilitza actualment. Recordem que el perdigó de plom era altament contaminant a causa de la seva alta toxicitat, així com l'enverinament d'espècies animals. En concret , aquest cartutxo ecològic ofereix avantatges com el preu, és un 30% més car que el de plom, però molt menys que les alternatives que s'estaven utilitzant al plom, entre un 300% i un 400% mes cares. A més aquesta mesura no requereix el canvi d'armes, cosa que els caçadors reclamaven.

Esperem que aquesta nova actuació sigui el començament d'unes tendències més respectuoses amb el medi ambient, i en conseqüència els ocells del Delta.

Foto: Fecaza.com