Pàgines

dijous, 13 de gener de 2011

El topònim de la Cava i la situació dels Muntells (II)

“ Por los años de 1660 por particulares conveniencias de algunos vezinos de Tortosa se abrió una azequia en la tierra firme del frente opuesto de uno de los extremos de la heredad designada Puntagrossa, que se nombró la Cava, y luego la fuerza de las aguas del Ebro que la cogian de frente abrió tal cauce que varraron su antiguo curso, dirigiéndose por el que le proporcionó la obertura de La Cava mencionada, y haviéndose cegado sucesivamente el antiguo alveo, en el resto del curso antiguo por el frente de la Puntagrossa, quedó por disposición de derecho propio por metad , a lo largo de los entonces dueños de esta heredad, D. Antonio Pons y D. Pedro Jordà”.Finalment nomès esmentar que la sèquia de la Cava fou construïda per a regar els terrenys immediats, ja que l’aigua del riu és “ el medio mas exquisito para dulcificar las tierras salobres”, i dedicar-los així al conreu de blat i d’ordi, pràcticament els únics existents al Delta abans de la seva construcció dels actuals canals. Podem afirmar en definitiva que el topònim de la Cava té el seu origen en la sèquia que es comença a construir per a regar els terrenys propers l’any 1666, aquesta sèquia anomenada simplement la Cava, va esdevenir ben ràpidament la nova llera de l’Ebre, progressivament arriba la colonització del lloc i el conseqüent assentament humà.

Per a fer més entenedora aquesta explicació de forma gràfica, he publicat la evolució morfològica del Delta aproximadament l’any 1580. En aquesta imatge és pot observar com el curs del riu encara no havia agafat la nova llera, o sigui, la sèquia de la Cava, d’aquesta forma, s’observa com el riu encara desembocava amb direcció nord, direcció a la zona coneguda com el goleró. També, podem observar la causa del perquè de la situació de la població dels Muntells, situat a la vora del riu per aprofitament de l’aigua del riu i que pel pas del temps va acabar desapareixent per la falta de força del mateix riu. Actualment els Muntells està situat a l’antiga desembocadura anomenada riet vell.