Pàgines

divendres, 25 d’abril de 2014

Pagament dels opuscles i mapes del Delta de l'Ebre

Segons aplicació de l'ordre AAM/133/2013 del 10 de juny ja esta vigent al parc natural del Delta de l'Ebre els preus públics per a la prestació de serveis als espais naturals, en aquest cas mapes i opuscles que fins ara s'havien donat gratuïtament. Tot i l'entrada d'aquest ordre es podrà descarregar als mateixos punts d'informació de la Casa de Fusta i Ecomuseu els mateixos opuscles i mapes gratuïtament mitjantçant el servei de codis QR amb un smartphone o també a la web www.gencat.cat/parcs 

Preus itineraris en bici i mapes 0,50 €, i preus per a opuscles 1 €.

Según aplicación del orden AAM/133/2013 del 10 de junio ya esta vigente en el parque natural del Delta del Ebro los precios públicos para la prestación de servicios en los espacios naturales, en este caso mapas y folletos que hasta ahora se habían dado gratuitamente. Aunque la entrada de este orden se podrá descargar en los mismos puntos de información de la Casa de Madera y Ecomuseo los mismos folletos y mapas gratuitamente mediante el servicio de códigos QR con un smartphone o también en la web www.gencat.cat/parcs

Precios itinerarios en bici y mapas € 0,50, y precios para folletos € 1.