Pàgines

dimarts, 18 de desembre de 2007

El rall


Es un ormeig de pesca de forma semiesfèrica format per una xarxa de malla de dimensions variables.El pescador ha de ser capaç de tirar el rall i formar la
figura d’un cercle que, al submergir-se pel pes de la plomada, atrapa els peixos situats en aquella zona. És un art de pesca no selectiu, emprat als canals i desaigües amb poca fondària d’aigua i amb el que es capturen principalment, carpes, llissals i llobarros.