Pàgines

dilluns, 10 de desembre del 2007

El BussoEs cala principalment a les vores del riu i en alguns canals que connecten les basses amb el mar i s’utilitza per capturar l’angula.
Les anguiles es reproduixen al mar dels Sargassos, a l’Atlàntic Nord. Les larves migren cap a Europa aprofitant els corrents oceànics. Atretes per les aigües dolces continentals, remunten els rius agrupades en bancs en forma de cordó i és en este moment quan se les captura. La campanya de pesca al Delta s’inicia el 20 d’octubre i acaba el 10 de març i hi ha 340 punts autoritzats.