Pàgines

dijous, 15 de gener del 2009

Una nova plaga al Delta de l’Ebre
Segons una recent estudi realitzat pel científic Miguel Clavero, del centre tecnològic Forestal de Catalunya, ha desvetllat la presencia d’un peix forani al Delta de l’Ebre. Aquest peix d’origen asiàtic, anomenat el dojo (Missgus anguillicaudatus) ja s’han capturat milers d’exemplars, concretament a la sèquia mare (Nord del Delta).

La seva expansió, detectada la primera vegada l’any 2001, es notablement alta, tot i que sembla limitada per la salinitat, per tant, llacunes i zones pròximes al mar estarien exemptes d’aquest peix. L’estudi conclou que la població al Delta molt probablement s’ha originat a partir d’instal•lacions per a la venda de peixos tropicals.

Normalment, aquest peixos, molt mes agressius que especies natives, acaben afectant els ecosistemes naturals i a la vegada les especies autòctones, en aquest cas podria amenaçar les poblacions del peix frare i del gatet. Aquestes dades accentuen encara més la creixent població d’espècies foranes al Delta de l’Ebre, actualment la major part de les conques fluvials de la península Ibèrica tenen més espècies foranes que natives.

Foto: loaches.com