Pàgines

dimarts, 2 de febrer de 2010

L'institut Nacional de Colonització
L'Institut Nacional de Colonització i Desenvolupament Rural, va ser un organisme creat a Espanya a l'octubre de 1939, depenent del Ministeri d'Agricultura. La seua creació va estar motivada per la necessitat d'efectuar una reforma tant social com econòmica de la terra, després de la devastació de la guerra civil espanyola. L'objectiu principal del mateix era efectuar la necessària transformació de l'espai productiu mitjançant la reorganització i reactivació del sector agrícola i l'increment de la producció agrícola amb vistes als plans autàrquic de l'època mitjançant l'augment de terres de conreu i la superfície de reg. Posteriorment canvi el seu nom pel d'Institut de Reforma i Desenvolupament Agrari.

Per complir la seua funció, l'Institut Nacional de Colonització era posseïdor de terres, les quals eren transferides en arrendament o altres formes de tinença als colons, petits productors agropecuaris, els qui han de pagar un cànon o arrendament, fins que finalment adquirien la propietat.

Així era el cas de Poblenou del Delta,antigament anomenat Villafranco del Delta. Molts d'estos pobles van adoptar el nom del riu en què es basava el regadiu seguit de l'afegitó del Caudillo, o bé tenien en el nom altres referències al dictador Francisco Franco, si no tinc entes malament hi han comptabilitzats un 300 pobles formats pel mateix institut de colonització a tota Espanya.

Amb l'arribada de la democràcia alguns van eliminar estes referències però altres encara les mantenen. Hi ha altres pobles el nom del qual no deriva d'un riu com Llanos del Caudillo o Isla Mayor abans Villafranco del Guadalquivir. Moltes vegades en estos pobles eren reallotjades les famílies procedents dels pobles inundats pels pantans creats per posar les seues terres en regadiu, com són els casos valencians de Loriguilla, Benaixeve, Sant Antoni de Benaixeve, Sant Isidre de Benaixeve, Tous, Cortitxelles...

Per probar de que casi be tots els pobles tenien una similitud a l'hora de construir-se he volgut penjar una foto del campanar de l'esglessia de Pueblonuevo del Guadiana, per al qui coneix Poblenou del Delta valtros mateix.

Foto extreta de: pueblonuevo.dip-badajoz.es