Pàgines

dissabte, 17 de març de 2007

El Poble Nou del Delta (II)


El 12 d’abril de 1957 un decret constituïa el poble en una entitat menor, el que avui anomenem entitat descentralitzada, pertanyent a Sant Carles de la Ràpita, un fet sobre el qual Amposta mai no va estar conforme, cosa que es va aconseguir amb el pas del temps, segons uns motius al·legats per la capital del Montsià. Actualment esta dirigit per una alcaldessa pedània dependent de l’Ajuntament d’Amposta. Els títols en mà els va donar el general Franco a Sant Carles de la Ràpita en temps del governador Labadie Otermín i encara que, oficialment no consta que Franco visités mai el Poble Nou.

El que era aleshores vicesecretaria d’Obres Sindicals, d’on depenia la delegació de l’institut de Colonització, Eduardo Serres, m’explicà quan de la Ràpita el portaven a Amposta, Franco va dir, “¿ Donde está este pueblo que lleva mi nombre? Quiero verlo”.
Quan el van portar allí quasi no hi havia ningú perquè es trobaven encara a Sant Carles de la Ràpita o d’altres havien anat a Amposta, però Franco va baixar al poble.


Tot seguit, l’ajuntament d’Amposta demanant la capitalitat de Villafranco del Delta s’inicià el 1957 i van haver de passar 12 anys i sis mesos perquè els estaments oficials rectifiquessin el famós decret del 12/04/1957 gràcies al recurs núm.8.439 de l’Ajuntament d’Amposta contra el Ministeri de Governació, normalitzant-se tot a través d’un escrit de 22 de gener de 1972.